วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

SIMPLE

SIMPLE คือ เป้าหมายความปลอดภัยที่ทางกลุ่มงานกุมารยึดมั่นปฏิบัติเพื่อนำสู่ความปลอดภัยต่อผู้ป่วย โดยยึดหลัก Patient Safety Goals(SIMPLE) เป็นปรัชญาที่จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการเปิดใจ ไม่กล่าวโทษ มุ่งประโยชน์อนาคต
S = Safe Surgery (2nd Global Patient Safety Challenge)
I = Infection Control (Clean Care ใน 1st Patient Safety Challenge)
M = Medication Safety
P = Patient Care Process
L = Line, Tube, Catheter
E = Emergency Response

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น