วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การดูแลตนเองที่บ้าน โรคไข้เลือดออก


การดูแลตนเองที่บ้านไนผู้ป่วยไข้เลือดออก

นอนพักผ่อนมากๆ

ดื่มน้ำมากๆ อาจเป็นน้ำผลไม้ น้ำเกลือแร่ หรือน้ำข้าว(มากกว่า 5 แก้ว ในเด็กโต)

ไม่ควรดื่มแต่น้ำเปล่าอย่างเดียว เพราะจะทำให้เกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ

เช็ดตัวเมื่อมีไข้ ให้กินยาลดไข้ ได้ทุก 4-6 ชั่วโมง ห้ามกินยาลดไข้ แอสไพริน ยาลดไข้สูง ยาแก้ปวด เองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ (แอสไพรินทำให้เกิดภาวะตับวาย)

ยาปฎิชีวนะไม่มีความจำเป็นในโรคไข้เลือดออก

การสังเกตอาการที่รุนแรง

ถ้ามีอาการต่อไปนี้ควรรีบไปพบแพทย์ หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน

เลือดออก เลือดกำเดา อาเจียนเป็นเลือด เลือดออกตามไรฟัน ถ่ายดำ เลือดออกทางช่องคลอด

อาเจียนรุนแรง บ่อย

ปวดท้องมาก

ซึมลง หรือเอะอะโวยวาย

มือเท้าซีดเย็น

หายใจลำบาก9

DENGUE

GUIDELINES FOR DIAGNOSIS,

อ้างอิงจาก Dengue Guidelines for diagnosis,treatment, prevention and control New Edition 2009 WHO edition

V’องงงงงวงง2009

Textbox G. Home care card for dengue