วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Oral mucosal lesions in children(virus)

Herpes simplex infectionเกิดจากการติดเชื้อ herpes simplex type 1 ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อครั้งแรกอาจจะไม่มีอาการหรือเกิดตุ่มใส เชื้อนั้นจะไปยังปมประสาทและอยู่โดยไม่มีการแบ่งตัว จนมีภาวะแวดล้อมเหมาะสมเชื้อจะแบ่งตัวและทำให้เกิดตุ่มใสที่ปากลักษณะเป็นกลุ่มของตุ่มน้ำใส แสบและคันเล็กน้อย ตุ่มน้ำใสนี้จะแตกออกง่ายแล้วตกสะเก็ด หายไปในเวลาประมาณ 7-8 วัน ก่อนจะเกิดตุ่มน้ำใส อาจมีอาการตึงๆ ร้อนวูบวาบบริเวณริมฝีปากนำมาก่อนได้ในผู้ป่วย บางรายอาการครั้งแรกจะรุนแรง มีแผลตุ่มน้ำจำนวนมาก มีไข้ ต่อมน้ำเหลืองโตได้ หลังจากอาการหายแล้ว เชื้อไวรัสจะหลบซ่อนภายในปมประสาท ต่อมาเมื่อร่างกายอ่อนแอลง มีอารมณ์เครียด ถูกแสงแดด ฯลฯ เชื้อไวรัสนี้จะออกจากปมประสาทมายังบริเวณที่เคยมีอาการติดเชื้อครั้งแรก ทำให้โรคเป็นๆ หายๆ อยู่บ่อยๆ โดยทั่วไปการติดเชื้อเริมมักจะไม่รุนแรง แต่ในคนที่มีภูต้านทานต่ำกว่าปกติ เช่น คนที่กำลังได้รับยารักษาโรคมะเร็งหรือกำลังได้รับการฉายรังสี เป็นต้น อาการที่เป็นอาจรุนแรงได้

พบบ่อย ติดต่อง่าย ลักษณะ lesionอาจเป็น cutaneous หรือ mucocutaneous.เด็กเล็กต่ำกว่า 4 เดือน พบน้อย มีอาการแสบร้อนบวมบริเวณที่เป็น ตามมาด้วย grouped vesicles on an erythematous base ซึ่งจะแตกและ heal ภายใน 2-3 วันแต่อาจจะนานกว่านั้นถ้ามีแบคทีเรียแทรก

Secondary herpetic stomatitis พบค่อนข้างบ่อยมักมี ไข้ stressหรือติดเชื้อ HIV เป็นตัวprecipitated ส่วนใหญ่มักเป็นที่ริมฝีปาก รอบปาก เพดานปาก และเหงือก โดยลักษณะ lesion เป็น vesicleเล็ก อยู่เป็น cluster (Fig.)ซึ่ง vesicle จะแตกภายในเวลาอันสั้นเกิดเป็น ulcer ซึ่งจะ heal เองภานใน 6–10 วัน, มักมีอาการแสบร้อนคันแดงเจ็บแดง อาจมีไข้ร่วมกับ
generalized regional lymphadenopathy รักษาตามอาการ

Common Superficial Oral Lesions
Condition Clinical presentation Treatment Comments

Candidiasis49

Pseudomembranous: adherent white plaques that may be wiped off

Topical antifungals (e.g., nystatin [Mycostatin] suspension or troches, clotrimazole [Mycelex] troches, fluconazole [Diflucan] suspension, or systemic antifungals (e.g., fluconazole, ketoconazole [Nizoral], itraconazole [Sporanox])

Can confirm diagnosis with oral exfoliative cytology (stained with periodic acid-Schiff or potassium hydroxide), biopsy, or culture

Erythematous: red macular lesions, often with a burning sensation

Perlèche (angular cheilitis): erythematous, scaling fissures at the corners of the mouth

Recurrent herpes labialis1014

Prodrome (itching, burning, tingling) lasts approximately 12 to 36 hours, followed by eruption of clustered vesicles along the vermilion border that subsequently rupture, ulcerate, and crust

Immunocompetent patients usually do not require treatment

Reactivation triggers: ultraviolet light, trauma, fatigue, stress, menstruation

Topical agents include 1% penciclovir cream (Denavir)

Systemic agents (e.g., acyclovir [Zovirax], valacyclovir [Valtrex], famciclovir [Famvir]) are most effective if initiated during prodrome or as prophylaxis

Recurrent aphthous stomatitis1517

Ulcers surfaced by a yellowish-white pseudomembrane surrounded by erythematous halo

Mild cases do not require treatment

Fluocinonide gel (Lidex) or triamcinolone acetonide (Kenalog in Orabase), amlexanox paste (Aphthasol), chlorhexidine gluconate (Peridex) mouthwash

Erythema migrans18

Migrating lesions with central erythema surrounded by white-to-yellow elevated borders; typically on tongue

Asymptomatic cases do not require treatment

Symptomatic cases may be treated with topical corticosteroids, zinc supplements, or topical anesthetic rinses

Hairy tongue1921

Elongated filiform papillae

Regular tongue brushing or scraping; avoidance of predisposing factors

Predisposing factors include smoking and poor oral hygiene as well as antibiotics and psychotropics

Lichen planus22

Reticular: white, lacy striae

Asymptomatic cases do not require treatment

Buccal lesions typical in reticular form; other sites (e.g., tongue, gingiva) may be involved

Erosive: erythema and ulcers with peripheral radiating striae, erythematous and ulcerated gingiva

Symptomatic cases may be treated with a topical corticosteroid gel or mouth rinse


Information from references 4 through 22.

Herpes infection is characterized by an acute eruption of grouped vesicles upon an erythematous base most frequently on the mucocutaneous junction. The symptoms may be very mild attacks or very severe even fatal in newborn.

Infection may be primary in individuals who have no specific neutralizing antibodies or recurrent which is exceedingly common in individuals who posses specific antibodies.This is a very common viral infection in young children between the age of 2-5 years , in older children and young adults . The condition begins with fever and the sudden development of painful oral lesions, which ulcerate. These may be misdiagnosed as Vincent‘s angina, aphthous stomatitis or other ulcerating bullous diseases. The mucous membrane becomes red, swollen and painful with ulceration. These are considered very important cardinal signs of herpetic infection of the mucous membranes .

Extensive involvement of the mucous membrane of the mouth, tongue and pharynx may interfere with feeding and the child becomes debilitated and seriously ill .

The lesions show shallow ulcers on an erythematous base covered with whitish exudate, which bleeds when removed.

Blood tinged saliva in severe cases causes dribbling in young children.


1 ความคิดเห็น:

  1. แนะนำสมุนไพรช่วยยับยั้งทำลายเชื้อไวรัส HIV SLE หูดหงอนไก่ เริม ซิฟิลิส หนองใน ภูมิแพ้ อัมพฤกษ์ ปรึกษาได้ 0910272191 line yizshok

    ตอบกลับลบ