วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

Parotid gland enlargement

 1. Unilateral Salivary enlargement
  1. Salivary Gland Tumor
  2. Bacterial Sialadenitis
  3. Chronic Sialadenitis
  4. Sialolithiasis
 2. Bilateral Salivary enlargement with hypofunction
  1. Viral Sialadenitis
  2. Sjogren's Syndrome
  3. Human Immunodeficiency Virus (HIV Infection or AIDS)
  4. Chronic granulomatous disease
   1. Sarcoidosis
   2. Tuberculosis
   3. Leprosy
 3. Sialadenosis (asymptomatic parotid enlargement)
  1. Eating disorder (Anorexia, Bulimia)
  2. Cirrhosis
  3. Chronic Pancreatitis
  4. Endocrine Disorder
   1. Acromegaly
   2. Diabetes Mellitus
   3. Gonadal hypofunction

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น